VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
  GENERELT
  DRIKKEVANN
  RADON
  FORURENSNING
  ANALYSE OG BEHANDLING
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Vannkvalitet

Vannkvalitet

I forhold til overflatevann har grunnvann vanligvis stabil kvalitet og er langt bedre beskyttet mot forurensning. Men grunnvann er ikke bare vann, og vannet behøver ikke nødvendigvis være rent selv om det pumpes opp fra grunnen. Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra kontakt med mineraler i løsmassene og berggrunnen, fra inntrenging av sjøvann samt uønskete komponenter og mikroorganismer fra forurensning.

Prøvetaking av grunnvann for analyse av vannkvalitet. Foto: Jan Cramer, NGU

Det er derfor viktig at brukere av grunnvann får vannkvaliteten analysert, samt at en må vurdere tiltak for nødvendig beskyttelse av brønnen eller kilden mot forurensning. Analyse av grunnvannskvalitet inngår også i vannforsyning fra vannverk samt i forvaltningen av landets grunnvannsressurser.

Her beskrives forskjellige aspekt av grunnvannskvaliteten i Norge. Det største forbruket av grunnvann er til drikkevann, der vannkvaliteten er viktig med hensyn til helse. Men grunnvannskvaliteten er også viktig i andre sammenhenger, for eksempel industrielle prosesser, produksjon av næringsmidler, fiskeoppdrett og varmepumper.

Noen kilder til mer informasjon om vannkvalitet:

Revidert NGU 3. september 2015

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no