VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Nyttig info

Læringsressurser og aktiviteter

Barn og ungdom bør gjennom sine skoleår møte naturfag på en undrende og utforskende måte. Dette er viktig for at de etter hvert tilegner seg kunnskap som igjen gir kompetanse for videre studier, interesse for geofaget og geologiens betydning i vårt samfunn. På denne siden har vi samlet noen læringsressurser som kan gi inspirasjon til å lære mer om grunnvannets betydning i vår hverdag.

Klikk på figuren og oppdag grunnvannet!Klikk på figuren for å åpne en større versjon, informasjonsplakater beskriver de ulike temaene når du klikker i figuren.
Skriv ut figuren.
Amerikas geologiske undersøkelse (USGS), FNs mat og jordbruksorganisasjon (FAO) og NGU har gått sammen for å lage en plakat om vannets kretsløp for barn opp til ungdomsskolealder som kan lastes ned her.

Besøk USGSs egne sider om grunnvann for skoler her.

 

 

 


Nettverk for miljølære er et nettsted som inneholder en rekke aktiviteter som kan gi idéer til hvordan opplæring kan legges til rette. I dette kapittelet ser vi nermere på temaet «grunnvann».

 


ELI (Earth Learning Idea) er et nettsted med geoaktiviteter som er gruppert innenfor sju kategorier. De fleste undervisningaktivitetene krever minimalt med utstyr og materialer, f.eks. sand, vann og plastkopper og noen aktiviteter krever ikke utstyr i det hele tatt. Undervisningsaktiviteter merket GEO+ krever enkelt laboratorieutstyr og materialer for å gjennomføres. Her finner du aktiviteter om grunnvann: «Fra nedbør til kilde» og «Vann overalt, men ikke en dråpe å drikke»

 

(Siden er under utforming, mer informasjon kommer)


NGU 29. februar 2016

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no