VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut
Hjem :: Adresser

Norges geologiske undersøkelse (NGU)
tlf: 73 90 40 00
fax: 73 92 16 20
e-post: ngu@ngu.no / grunnvann@ngu.no
web: www.ngu.no / www.grunnvann.no

Nettansvarlig: Marianne Engdal

Postadresse:
Postboks 6315 Sluppen
N-7491 Trondheim

Besøksadresse:
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim
se kart

Brønnborefirma
Direktorater/etater
Høgskoler
Konsulenter
Nasjonale organisasjoner
Stiftelser
Universiteter

BrØnnborefirma
Oversikt over brønnborefirma - tabell med adresser
Direktorater/etater    
Bioforsk Fredrik A. Dahlsvei 20
N-1432 Ås
Telefon: 03246
 
Miljødirektoratet Besøk:
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Post: Pb 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim
Telefon: 73 58 05 00
Telefaks: 73 58 05 01
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Besøk: Rambergveien 9, 3115 Dramen
Post: Pb 2014 N-3103 Tønsberg
Telefon: 33 41 25 00
Telefaks: 33 31 06 60
 
Folkehelseinstituttet Besøk: Lovisenberggata 8
0456 Oslo
Post: Pb 4404 Nydalen,
N-0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Telefaks: 22 35 36 05
 
Mattilsynet Hovedkontor Oslo
Besøk: Ullevålsveien 76,
0454 Oslo
Post: Pb 383, N-2381 Brumunddal
Telefon: 22 40 00 00
Telefaks: 23 21 68 01
Regionkontor: Strandsagvegen 2, 2383 Brumunddal
Telefon: 22 40 00 00
Telefaks: 23 21 68 01
Norges geologiske undersøkelse Besøk:
Leiv Eirikssons vei 39
Post: Postboks 6315 Sluppen
N-7491 Trondheim
Telefon: 73 90 40 00
Telefaks: 73 92 16 20
 
Norges vassdrags- og energidirektorat Besøk:Middelthuns gate 29
0368 Oslo
Post: Pb 5091 Majorstuen,
N-0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
 
Direktoratet for byggkvalitet Besøk: Marieboes gate 13, 0183 Oslo
Post: Pb 8742 Youngstorvet,
N-0028 Oslo
Telefon: 22 47 56 00
 
Landbruksdirektoratet Besøk: Stortingsgate 28, 0161 Oslo
Post: Pb 8140 Dep,
N-0033 Oslo
Telefon: 24 13 10 00
Telefaks: 24 13 10 05
 

Til toppen

HØgskoler    
Høgskolen i Telemark
Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag
Hallvard Eikas plass
N-3800 Bø i Telemark
Telefon: 35 02 62 00
Telefaks: 35 57 50 02
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Telefon:35 02 62 00
Telefaks: 35 57 50 02
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Avdeling for Geologi og geofare
Besøk: Røyrgata 6, 6856 Sogndal
Post: Pb 133, 6851 Sogndal
Telefon: 57 67 60 00
Telefaks: 57 67 61 00
post@hisf.no
 

Til toppen

Konsulenter    
Akvaplan-niva AS Besøk: Hjalmar Johansensgt. 14, 9007 Tromsø
Post: Framsenteret
Pb 6606 Langnes, N-9296 Tromsø
Telefon: 77 75 03 00
Telefaks: 77 75 03 01
 
Asplan Viak AS Besøk: Kjørboveien 20
1337 Sandvika
Post: Pb 24, N-1300 Sandvika
Mobil: 417 99 417
 
COWI AS Hovedkontor Norge
Besøk: Grenseveien 88
Post: Pb 6412 Etterstad,
N-0605 Oslo
Telefon: 02694
Multiconsult AS Besøk: Nedre Skøyen vei 2
Post: Pb 265 Skøyen,
N-0213 Oslo
Telefon: 22 58 50 00
Telefaks: 22 58 50 01
 
Norconsult AS Besøk: Vestfjordgaten 4
Post: Pb 626
N-1303 Sandvika
Telefon: 67 57 10 00
Telefaks: 67 54 45 76
 
Rambøll Norge AS Hovedkontor:
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen,
N-0213 Oslo
Telefon: 22 51 80 00
Telefaks: 22 51 80 01
 
Ruden Ltd

Moloveien 4
1628 Engelsviken
Telefon: 69 36 41 41
Telefon: 69 34 84 30

 

 

Siv.ing Sissel Tvedten Schlanbuschvei 13
3612 Kongsberg

Mobil: 971 48 750
 
Sweco i Norge Besøk: Drammensveien 260
Post: Pb 80, N-0212 Oslo
Telefon: 67 12 80 00
 

Til toppen

Nasjonale organisasjoner  
Maskinentreprenørenes forbund Fred. Olsens gate 3
N-0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
Norsk brønnborerforening Kilegaten 3A, N-3217 Sandefjord
Telefon: 33 07 35 52
Telefaks: 33 07 35 50
Mobil: 908 53 988
Norsk Geologisk Forening Besøk: Leiv Eirikssons vei 39
Post: N-7491 Trondheim
Telefon: 73 90 40 00
Telefaks: 73 92 16 20
Norsk hydrologiråd Besøk: Middelthunsgate 29, 0368 Oslo
Post: Pb 5091 Majorstua, N-0301 Oslo
Telefon: 09575
Norsk Vannforening Besøk: Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Post: Pb 2312 Solli, N-0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 75
Norsk Vann BA Vangsveien 143
N-2317 Hamar
Telefon: 62 55 30 30
Telefaks: 62 55 30 31
Rådgivende ingeniørers forening Besøk: Essendropsgate 3
Post: Pb 5491 Majorstuen, N-0305 Oslo
Telefon: 22 85 35 70
Telefaks: 22 85 35 71

Til toppen

Stiftelser  
NGI Besøk: Sognsveien 72, N-0855 Oslo
Post: Pb 3930 Ullevål Stadion, N-0806 Oslo
Telefon: 22 02 30 00
Telefaks: 22 23 04 48
Norsk institutt for vannforskning Gaustadalléen 21
N-0349 Oslo
Telefon: 02348
Telefaks: 22 18 52 00

Til toppen

Universiteter    
Universitetet i Oslo
Institutt for geofag
Besøk: Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Nedre Blindern
Post: Pb 1047 Blindern, N-0316 Oslo
Telefon: 22 85 66 56
Telefaks: 22 85 42 15
geosciences@geo.uio.no
Universitetet i Bergen
Institutt for geovitenskap
Besøk: Realfagsbygget, Allegaten 41
Post: Pb 7803, N-5007 Bergen
Telefon: 55 58 36 00
Telefaks: 55 58 36 60
post@geo.uib.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Institutt for Geologi og Bergteknikk
Besøk: Sem Sælands veg 1, Gløshaugen
Post: N-7491 Trondheim
Telefon: 73 59 48 10
Telefaks: 73 59 48 14
igb@geo.ntnu.no
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Institutt for plante- og miljøvitenskap
Fougnerbakken 3, 1430 Ås
Post: Pb 5003, N-1432 Ås
Telefon: 64 96 56 00
Telefaks: 64 94 82 11
ipm@umb.no
Universitetet i Tromsø
Institutt for geologi
Besøk:Dramsveien 201
N-9037 Tromsø
Post: Pb 6050 Langnes, 9037 Tromsø
Telefon: 77 64 44 09
Telefaks: 77 64 56 00

Til toppen


Revidert NGU 10. september 2015

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no