Skriv ut

NGU-nyheter

Nye grunnvannskart for Østlandet

NGU har utarbeidet kart som viser potensial for uttak av grunnvann i en rekke kommuner på Østlandet. Last ned kart og data fra www.grunnvann.no

I forbindelse med NGUs regionale satsningsprogram på samordning av geologisk informasjon i Oslo-regionen (GEOS) utarbeides det nye kartprodukter for et bredt spektrum av tema og brukere. For grunnvann er det viktig å kunne vise hvor det finnes muligheter for uttak av denne skjulte ressursen til blant annet vannforsyning og grunnvarme basert på grunnvann. En detaljert kartlegging av alle grunnvannsressurser er ikke systematisk gjennomført for hele landet, men det eksisterer et bra datagrunnlag basert på flere større undersøkelsesprogram utført i de siste 30 år.  I tillegg finnes det mange rapporter om lokale grunnvannsundersøkelser og data fra ca. 37,000 grunnvannsbrønner.

Kartet ”Mulighet for uttak av grunnvann” er en første versjon basert på en sammenstilling av data om grunnvann i GEOS-området, som er rettet mot planlegging av arealbruk, vannforsyning eller utnyttelse av grunnvarme basert på grunnvann.  NGU arbeider med videre utvikling av kartet for å vise flere grunnvannsaspekter, som f.eks. en nærmere vurdering av mulighet for uttak av grunnvann fra forskjellige bergarter og variasjoner i grunnvannskvalitet.

Last ned oversiktskart (pdf-fil, 3.8 Mb)

Last ned datafiler for oversiktskart (zip med shapefiler, 8,2 Mb)

Datagrunnlag for bruk av kart

Detaljkart for 56 kommuner

Publisert 21. juni 2006

Til toppen