Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

Groundwater and Cultural Heritage
22. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø

NGU ønsker velkommen til seminar om grunnvann og kulturarv i Trondheim 14-15. mai 2013. Fristen for å sende inn abstract er 15. februar.

Det 22. NGU-seminaret om hydrogeologi og miljø vil i år ha et smalere fokus og et bredere publikum. Seminaret inviterer deltagere fra hele Nord-Europa og temaet blir "Groundwater and Cultural Heritage". Målet er å skape en møteplass for hydrogeologer, arkeologer og de som er involvert i byplanlegging, utdanning og turisme. En møteplass der vi kan diskutere utfordringen ved å håndtere grunnvannet på en slik måte at vår kulturarv kan bevares samtidig som våre byområder utvikles. Aktuelle tema er in-situ bevaring av kulturlag i grunnen, historiske kilder og brønner, overvåking, modellering, restaurering, håndtering av vann i by, lovgivning, case-studier og andre tema relatert til grunnvann og kulturarv.

For flere opplysninger se seminarets program.
Påmelding kan gjøres via NGUs nettsider
Abstract sendes til Bjørn Frengstad, NGU

Dersom det er interesse for det, er muligheten tilstedet for en ekskursjon og workshop i Trondheim dagen etter seminaret (16. mai). Vennligst kryss av i påmeldingsskjemaet hvis du er interessert.

17. januar 2013