Skriv ut

Hjem :: NGU-Nyheter

Grunnvann for skoleelever på www.miljolare.no

Skoleelever skal kartlegge og beskrive norske grunnvannskilder. De nye oppgavene er lagt ut på skoleportalen miljolare.no og er det første temaet NGU bidrar med på nettstedet.

- Jeg er veldig fornøyd med at NGU endelig er på plass i en skoleportal som prioriteres av Utdanningsdirektoratet, og som i tillegg er en ressurs for hele skoleverket, sier informasjonsdirektør Berit Forbord Moen ved NGU.

Lite er gjort i Norge for å kartlegge og beskytte grunnvannskilder. Mange av kildene har forsvunnet gjennom tidene. I oppgaven på miljolare.no ber NGU skoleelever om hjelp til å registrere og beskrive kilder i sine nærområder.

Elevene skal samle inn data om vannmengde, temperatur og vannkvalitet, samt historier og sagn om kilden. Målet er å lære om grunnvann ved å gjøre enkle målinger av temperatur, vannmengde og vannkjemi. Historier og sagn om kilden skal også dokumenteres.

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever fra grunnskolen til videregående skole kan gjennomføre i sine nærområder.

Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

13. april 2007

Til toppen