Skriv ut

NGU-nyheter

Ny-Ålesund: På søk etter Esters kilde

Det planlegges å etablere en ny overvåkingsstasjon på Svalbard tilknyttet det Landsomfattende grunnvannsnettet (LGN) i Norge. Representanter fra NGU og NVE har derfor besøkt Esters kilde i sommer.

I forbindelse med planene om å etablere en ny LGN-overvåkingsstasjon på Svalbard gjennomførte representanter fra NVE og NGU en ekspedisjon til Ny Ålesund i sommer for å finne en egnet grunn-vannskilde. På grunn av meget dyptgående permafrost (100-400 m) finnes det få grunnvannskilder på Svalbard med helårs vannføring. For å få etablert slike kilder må tilstrømningskanalen til kilden gå igjennom permafrosten, og de naturlige kildene som finnes på Svalbard må trolig være etablert før permafrosten ble dannet.

Hans Kristian Olsen og Hervé Colleuille fra NVE ved kanskje verdens nordligste overvåkingsstasjon for grunnvann. Zeppeliner-fjellet med NILUs overvåkingsstasjon i bakgrunnen.
I forbindelse med tidligere kullgruvedrift i Ny Ålesund (Kings Bay gruver) ble det drevet gruveganger gjennom permafrosten, og det ble i Esters gruve registret betydelig innlekkasje av grunnvann. Gruvene i Ny Ålesund ble lagt ned i 1962 som følge av en stor gruveulykke dette året og gruve-åpningene ble senere fylt igjen. Grunnvannet fortsatte imidlertid å lekke inn i gruvegangene til Esters gruve og kunne registreres som en grunnvannskilde ved den tidligere gruve-åpningen. De siste registreringene av kilden i nyere tid ble gjort på midten av 1990-tallet.

Det ble under årets ekspedisjon til Esters gruve ikke registret vannføring i kilden. Det er antatt at permafrosten igjen har lukket vannstrømmen gjennom gruvegangene, og det vil ikke renne vann i denne kilden før permafrosten i området ved Ny Ålesund har smeltet. Da verken NVE eller NGU besitter en slik tolvmodighet ble det etablert en midlertidig overvåkingsstasjon i en mindre grunnvannskilde i det samme området. Denne kilden vil bli overvåket i året som kommer med målinger av grunnvannsnivå og vannkjemi for å teste om kilden er egnet som en overvåkingsstasjon i det landsomfattende grunnvannsnettet.

6. september 2007

Til toppen