Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi

Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi arrangerer ved NGU mandag 14. og tirsdag 15. februar 2011.

Tema for dagene er:
14. februar: Bygeokjemi, med fokus på miljøgifter i produkter, miljøvennlige byggeråstoffer og utslipp i havneområder.

15. februar: Urban hydrogeologi og forurensning, med fokus på overvåking og kartlegging i byområder, forurrensning og infiltrasjon, geoteknikk og grunnvarme.

Foreløpig program og Påmelding 

For nærmere opplysninger og spørsmål kan du ta kontakt med organisasjonskomitéen for seminaret: Tove Aune (tove.aune@ngu.no), tlf. 73904145, Sylvi Gaut (sylvi.gaut@ngu.no), tlf. 73904362 eller Tor Erik Finne (tor.erik.finne@ngu.no), tlf 73904319.

 

For dere som skal holde foredrag vennligst noter følgende frist:
Levering av sammendrag: 10. januar 2011. Sendes til Tove Aune

 

03. desember 2010