Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

50 000 brønner innrapportert til GRANADA

En milepæl er oppnådd. Det er nå (01. sept. 2009) mer enn 50 000 brønner registrert i den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA).

En sentral systematisk innsamling av opplysninger fra grunnvannsbrønner i Norge begynte i 1951 da NGU etablerte Vannboringsarkivet. Økt behov for grunnvann førte til økt aktivitet innen brønnboring og ressurskartlegging i perioden etter ca 1965. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser trådte i kraft 1. januar 1997 og omfatter rapporteringsplikt til NGU.

GRANADA ble åpnet som en karttjeneste på Internett i mai 2004. Den gir tilgang til følgende typer data om grunnvann:

  • brønner og kilder i løsmasser og fjell samt bruksformål (vannforsyning, energi, undersøkelse)
  • grunnvannsressurser (akviferer)
  • overvåking av grunnvannets kvalitet, nivå og temperatur
  • rapporter om grunnvannsundersøkelser

Gjennom GRANADA har man også tilgang til de andre databasene og karttjenestene som driftes av NGU.

01. september 2009