VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
Publikasjoner PUBLIKASJONER
Kart KART
Litteratur NGU LITTERATUR NGU
Litteratur andre LITTERATUR ANDRE
Veiledere VEILEDERE
Skjema SKJEMA

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: Publikasjoner :: Nyhetsarkiv

Tidligere nyheter på Grunnvann i Norge


Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

IAH årsmøte og workshop om hydrogeologiens framtid
Les mer
24.09.2015

Kartlegger grunnvannet i Melhus
Les mer
23.09.2015

Jakter på jordvarme i Elverum
Les mer
21.09.2015

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
10.09.2015

Oppsummering av det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
24.03.2015

Velkommen til det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
19.02.2015

Workshop og sluttkonferanse i Oslo; "Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning"
Les mer
31.01.2015

Norgesmester i grunnvannsvarme
Les mer
31.10.2014

Grenseløs kartlegging av grunnvannsforekomster
Les mer
12.09.2014

Anbefaler full kartlegging av Vågsbunnen
Les nyhet
07.08.2014

Tømmer holder Oslo flytende
Les mer
23.06.2014

Oppsummering av det 23. NGU- seminaret om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014
Les nyhet
22.05.2014

Frykter at byggeboomen i Bjørvika gjør at fundamentene på gamle bygårder råtner
Les nyhet
16.05.2014

Beretninger om en varslet katastrofe?
Les nyhet
12.05.2014

23. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014
Les nyhet
15.01.2014

22. NGU seminar; grunnvann og kulturarv i Trondheim 14-15. mai 2013. Program og foredrag er nå tilgjengelig
Les nyhet
(06.11.2013)

Spesialutgave "Groundwater and Cultural Heritage" i Quaternary International
Innsendingsfristen nærmer seg
Les nyhet
(01.11.2013)

Regn og grunnvann redder Bryggen i Bergen
Etter 10 år med jevn senkning og stadig større skader viser de nyeste setningsmålingene fra Bryggen i Bergen en klar og positiv endring.
(18.10.2013)
Les nyhet


Vann og kulturminner på Forskningstorget i Oslo, 20.-21. september
Den 20.- 21. september 2013 ble Universitetsplassen i Oslo forvandlet til en spennende lekeplass for folk i alle aldersgrupper.
(03.10.2013)
Les nyhet


Spesialutgave "Groundwater and Cultural Heritage" i Quaternary International (21.06.13)

Les nyhet

Groundwater and Cultural Heritage
22. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø (17.01.2013)
NGU ønsker velkommen til seminar om grunnvann og kulturarv i Trondheim 14-15. mai 2013. Fristen for å sende inn abstract er 15. februar.
Les nyhet

Kjemisk vannkvalitet i drikkevannsbrønner (11.01.2013)
NGU har nylig utgitt en rapport om den kjemiske drikkevannskvaliteten brønner som leverer vann til godkjenningspliktige vannsverk og offentlige formål. Resultatene bekrefter i stor grad tidligere undersøkelser.
Les nyhet

Grunnvann og urbangeologi - nytt navn og ny leder (30.11.2012)
Med ny organisasjonsstruktur ved NGU har grunnvannslaget skiftet navn til "Grunnvann og urbangeologi". I tillegg har Hans de Beer overtatt som leder etter Bjørn Frengstad.
Les nyhet

Ny norsk standard for brønnboring (26.11.2012)
I oktober kom Standard norge med en ny norsk standard for brønnboring: NS 3056 - Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål.
Les nyhet

Masteroppgave om dybde til fjell i Trondheim (30.07.2012)
Merethe Weiseth Mork leverte i juni sin masteroppgave med tittelen: Tilrettelegginga va geologiske og geotekniske data for samfunnets behov - med grunnvarme i Trondhiem kommune som eksempel.
Les nyhet

Viten om vann" tildelt Sylvi Gaut for "Grunnvann i Norge". (11.04.2012)
Les nyhet

Stadig økende bruk av grunnvann i Norge (11.04.2012)
Flere og flere finner veien til nettsidene om grunnvann.
Les nyhet

Hydrogeologi og miljøgeokjemi seminar 2012. (01.03.2012)
Årets seminar ble også i år avholdt 14.-15. februar.
Les nyhet

Invitasjon til nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi (01.11.2011)
Se invitasjon

Fagseminar Urbanhydrologi, 29. september 2011 (13.10.2011)
Seminaret, som ble holdt på NTNU i Trondheim, omhandlet grunnlag for moderne og bærekraftig urban overvannshåndtering. Foredragene er nå lagt ut på sidene til Norsk hydrologiråd.
Se program.

Beskyttelse av grunnvannsanlegg - en veileder (06.10.2011)
Revidert utgave av GiN-veileder nr. 7 om grunnvannsbeskyttelse er nå publisert.
Les nyhet

Hydrogeologi og miljøgeokjemi, seminar for 20. gang (23.02.2011)
Årets seminar ble holdt ved NGU i Trondheim 14.-15. februar.
Les nyhet

Hydrogeologi og miljøgeokjemi, seminar for 20. gang (27.01.2011)
Endelig program og påmeldingsskjema

North Sea Skills Integration and New Technologies (14.01.2011)
Skint setter grunnvann i urbane strøk på dagsorden.
Les nyhet

Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi (03.12.2010 og 04.01.2011)
Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi arrangeres ved NGU mandag 14. og tirsdag 15. februar 2011.
Les nyhet

NGU arrangerer nasjonalt seminar for 20. ganG!! (26.10.2010)
NGU inviterer til å komme med forslag til foredrag eller postere til det nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi mandag 14. og tirsdag 15. februar 2011.
Les nyhet

Geokjemisk atlas basert på Europeisk flaskevann (05.10.2010)
EuroGeoSurveys har publisert et geokjemisk atlas basert på analyser av Europeisk flaskevann. Rundt 1800 flasker er undersøkt. Forskerne har funnet store naturlige variasjoner for mange elementer, deriblant Arsen og Uran.
Les nyhet

Hydrologiske prosesser og skred. Fagdag på NGU 14. oktober 2010 (27.09.2010)
Norsk hydrologiråd arrangerer fagdag ved NGU 14. oktober. Tema for dagen er "Hydrologiske prosesser og skred - overvåking, varsling og forebygging."
Les nyhet

NGU inn i Direktoratsgruppa (16.04.2010)
NGU har i flere å vær involvert i arbeidsgruppene under Direktoratsgruppa for implementering av Vanndirektivet. Nå er de også tatt opp som medlem av selve Direktoratsgruppa.
Les nyhet

NASJONALT SEMINAR OM Hydrogeologi og miljøgeokjemI (16.02.2010)
Årets seminar gikk av stabelen 2.-3. februar ved NGU i Trondheim. Arrangementskomiteen vil med dette informere om at endelig program, foredrag og seminarrapport (sammendrag og deltagerliste) er gjort tilgjengelig på nett.
Les nyhet

Over 20 000 besøk på grunnvann.no i 2009 (25.01.2010)
Nettstedet Grunnvann i Norge (www.grunnvann.no) er en populær nettportal. Besøkstall for 2009 viser mer enn 20 000 besøk på nettstedet i 2009.
Les nyhet

Hydrogeologi og miljøgeokjemi, seminar for 19. gang (08.01.2010)
Endelig program og påmeldingsskjema

50 000 brønner innrapportert til Granada (01.09.2009)
En milepæl er oppnådd. Det er nå (01. sept 2009) mer enn 50 000 brønner registrert i den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA).
Les artikkel

NGU arrangerer nasjonalt seminar for 19. gang (22.10.2009)
NGU inviterer til å komme med forslag til foredrag eller postere til det nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010.
Invitasjon og påmeldingsskjema

Grunnvannsundersøkelser i Numedal. En del av NGUs satsing i Oslo-området (31.07.2009)
Som en del av NGUs forskningsprogram GEOS (Geologi i Oslo-området) har det blitt utført ulike hydrogeologiske undersøkelser i Numedalen mellom Kongsberg og Hvittingfoss.
Les rapport

Ny rapport fra Norsk Vann med forbedret verktøy for vurdering av vannverk (31.07.2009)
Norsk Vann rapport 169, Optimal desinfeksjonspraksis fase II, har arbeidet frem prosedyren "God desinfeksjonspraksis", et verktøy til å kvalitetssikre vannverket og kontrollere at de vannbehandlingsprosessene som er valgt er tilstrekkelige i forhold til kvaliteten på vannkilden.
Les artikkel

Spørreundersøkelse om nasjonal grunnvannsdatabase (13.03.2009)
NGU gjennomførte i januar 2009 en spørreundersøkelse blant oppgavepliktige brønnborere (brønnskjema) og grunnvannskonsulenter (rapporter om grunnvann). Rapportørene ble spurt om hva de synes om NGUs forvaltningspraksis, hvordan ordningen fungerer, samt karttjenesten der deres data blir publisert; Nasjonal grunnvannsdatabase.
Les artikkel

Kald og varm på grunnvann (26.02.2009)
Før brukte vi grunnvannet bare til drikkevann. Snart blir det like viktig til oppvarming og kjøling.
Les artikkel

Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 3.-4. februar 2009 (26.02.2009)
Årets seminar ble holdt 3.-4. februar ved NGU i Trondheim. Arrangementskomiteen vil med dette informere om at endelig program, foredrag og seminarrapport (sammendrag og deltagerliste) er gjort tilgjengelig på nett
Les nyhet

Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 3.-4. februar 2009 (09.01.2009)
Norges geologiske undersøkelse (NGU) inviterer alle til å komme med forslag til foredrag eller postere til det nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi.
Les nyhet

Forurensning i flaskevann (09.09.2008)
Det er påvist forurensning av antimon i flaskevann. Det viser de første resultatene fra et stort europeisk prosjekt om grunnvannskvaliteten i drikkevann i Europa. Giftstoffet kommer fra klaskene som vannet er tappet på.
Les nyhet

Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) - Årsrapport 2007 (03.09.2008)
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor LGN i 2007.
Les nyhet

Norsk Vanns Årskonferanse avholdes 1.-2. september (23.06.2008)
Årskonferansen til Norsk Vann går av stabelen i Trondheim 1.-2. september, med mulighet for båttur i Trondheimsfjorden og på Nidelva søndag 31. august.
Les nyhet

Magasinet GEO presenterer Grunnvann som tema (22.05.2008)
Planeten jordens år har fokus på 10 tema. I løpet av 2008 vil geomagasinet GEO presentere 8 av disse temaene. GEO nr. 3 2008 har fokus på GRUNNVANN.
Les nyhet

Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi (18.04.2008)
Årets seminar ble holdt 11.-12. mars ved NGU i Trondheim. Arrangementskomiteen vil med dette informere om at endelig program, foredrag og seminarrapport (sammendrag og deltagerliste) er gjort tilgjengelig på nett.
Les nyhet

Grunnvarmekurs 10. mars (30.01.2008)
Mandag 10. mars 2008 organiserer IAH-Norge i samarbeid med Holymoor Consultancy og NGU, et introduksjonskurs om grunnvarme
Les nyhet

Grunnvann og Planeten Jordens år (IYPE) (07.12.2007)
FNs International Year of the Planet Earth (IYPE) i 2008 omfatter 10 hovedtema. Grunnvann er listet som tema 1.
Les nyhet

Ny-Ålesund: På søk etter Esters kilde (06.09.2007)
Det planlegges å etablere en ny overvåkingsstasjon på Svalbard tilknyttet det Landsomfattende grunnvannsnettet (LGN) i Norge. Representanter fra NGU og NVE har derfor besøkt Esters kilde i sommer.
Les nyhet

Grunnvann for skoleelever på www.miljolare.no (13.04.2007)
Skoleelever skal kartlegge og beskrive norske grunnvannskilder. De nye oppgavene er lagt ut på skoleportalen miljolare.no og er det første temaet NGU bidrar med på nettstedet.
Les nyhet

Najonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi (21.02.2007)
Årets seminar ble holdt 7.-8. februar ved NGU i Trondheim. Arrangementskomiteen vil med dette informere om at endelig program, foredrag og seminarrapport (sammendrag og deltagerliste) er gjort tilgjengelig på nett.
Les nyhet

Nye grunnvannskart for Østlandet (21.06.2006)
NGU har utarbeidet kart som viser potensial for uttak av grunnvann i en rekke kommuner på Østlandet. Last ned kart og data fra www.grunnvann.no.
Les nyhet

Det 15. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi (februar 2006)
Les nyhet

Revidert NGU 28. april 2016

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no