VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

URBAN HYDROGEOLOGI

25. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø

Det 25. Seminar om Hydrogeologi og miljø ble avholdt 3.- 4. februar 2016 på NGU i Trondheim med nesten 80 deltagere under tittelen Hydrogeology and the Environment - Urban Hydrogeology.

Deltakere fra Europa var invitert for å dele sin kunnskap og sine erfaringer innen temaet urban hydrogelogi.

Seminarets fire hovedtema var Urban Groundwater, City Case Studies, Urban Stormwater - Groundwater Interaction og The Future of Urban Hydrogeology.

Seminaret ble organisert i samarbeid med COST Action TU1206 Sub-Urban, EEA Norway Grants, International Association for Hydrogeologists (IAH) og Norsk Hydrologiråd. En rekke profilerte internasjonale gjester påpekte hvorfor det er viktig å ha en mer systematisk innsamling av data og kunnskap om undergrunnen og grunnvann i byene våre.

Et gjennomgående tema var den nødvendige endringen som trengs i forholdet mellom de som produserer kunnskap om undergrunnen (geologer, hydrogeologer, geoteknikere, ingeniører) og de som har mest nytte av det; planleggere og beslutningstakere i byene. Bare da vil vi kunne oppnå en effektiv og bærekraftig byutvikling, som tar hensyn til muligheter og begrensninger i undergrunnen. Grunnvann er sentralt i dette forholdet. Seminaret ble organisert direkte i forkant av NGU-dagene, som hadde tema urbangeologi. Du kan lese mer om NGU-dagene her:
Avhengig av mer kunnskap om undergrunnen.


Her er noen av intervjuene i forbindelse med seminaret og NGU-dagen:

Hans de Beer, NGU

Ken Howard, IAH

Diarmad Campbell, BGS

Helen Bonsor, BGSFloris Boogaard med foredrag om Tusen løsninger for å løse et problem (Foto: Erik P. Reitan)

 

Foto: Atle Dagestad


Seminaret fikk besøk av presidenten i IAH internasjonalt, professor Ken Howard, samt lederen for IAH Norge, Kevin J. Tuttle hvor de blandt annet benyttet anledningen til å diskutere det avsluttende prosjektet Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Ken Howard har lang erfaring innen hydrogeologi og i åpningsforedraget for seminaret henviste han til bruk av vann og problemstillinger rundt vann i byer de siste 30 år. Fokuset for grunnvann har dreid seg fra vannforsyning til mer komplekse problemstillinger relatert til kulturarv og setningsskader, i tillegg til god forvaltning av grunnvann i byer. Det ble avholdt et IAH møte onsdag 3. februar ved NGU, hvor blant annet Ken Howard deltok.

      

                         

                     

 


NGU 14. mars 2016

 

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

|
  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no