VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: NGU-nyheter

Hydrogeologiens framtid;

17. - 18. november 2015

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås. Hensikten var å få innspill fra hydrogeologimiljøet i forhold til fagområdets dekning av samfunnsbehov samt om ønskelige satsninger og tiltak.

Forslag til prioriteringer innen forskning, undervisning og informasjonsløsninger ble diskutert, og interessante prosjekter innen avansert instrumenterte brønnparker ble innledningsvis presentert fra H+ nettverket i Frankrike (Tanguy le Borgne) og prosjektet Labfrac i Norge (Eivind Bastesen).Foto: Arnt-Olav Håøya

Arrangementet er en del av prosjektet "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020" som hadde oppstart som workshop ved Hydrogeologidagen i mars 2015 og skal rapporteres i mars 2016. Det er delvis finansiert av NFR etter søknad fra NGU, UiO, NMBU, UiB, NTNU, NVE og NIBIO.
Bakgrunnsdokument, referat og konklusjoner fra møtet på Ås og rapporteringer fra prosjektet legges fortløpende på grunnvann.no og dropbox.

Prosjektets fire arbeidsgrupper ledes forøvrig av: Kevin Tutle (IAH, Brukerbehov og media), Helen French (NMBU, Undervisning), Per Aagaard (UiO, Forskning) og Pål Gundersen (NGU, Informasjonsflyt og -lagring). Innspill kan rettes direkte til arbeidsgruppene eller prosjektleder Pål Gundersen ved NGU (pal.gundersen@ngu.no).


Andre relaterte dokumenter kan lastes ned her            


      

Revidert NGU 26. november 2015

 

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no