VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER NYTTIG INFO ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 


Skriv ut

Hjem :: NFG

NFG

Nasjonalt Fagforum Grunnvann


NFG består av ti institusjoner i Norge med aktiviteter innen hydrogeologi og grunnvann. Forumet ble stiftet i april 2016. Hensikten er å styrke både fagfeltets positive innflytelse på samfunnet og å fremme deltagende institusjoners og enkeltmedlemmers muligheter. Dette ønsker NFG å oppnå ved vitenskapelig og teknisk samarbeid innen fagområdet og ved å utvikle felles søknader og prosjekter.

Deltagelse i NFG og dets arrangementer vil så langt det lar seg gjøre være gratis utover egne utgifter til reise og opphold.

Styret til NFG møtes 1-2 ganger pr. år for å koordinere fagforumet.            


      
    


Arbeidspakkene

NFGs aktiviteter organiseres i arbeidspakker. Arbeidspakkene er åpne for alle i det norske hydrogeologifag-miljøet; din organisasjon trenger ikke være medlem i NFG. Gjennom å melde seg inn i en arbeidspakke får du delta på og bidra til diskusjoner, workshops og utvikling av forskningsprosjekter og andre aktiviteter i regi av NFG. Du får også tilgang til nettsted med referater og rapporter som er utarbeidet i NFG eller fra de delvis NFR-finansierte forarbeidene til NFG.

AP1: Brukerbehov og media:
Formidle og forstå fagets relevans for brukerne, beslektede fagfelt og samfunnet forøvrig

AP2: Undervisning; forbedre og samarbeide om utdanning og utdanningsmateriell

AP3: Forskning; utvikle forskningsprosjekter og påvirke utlysninger

AP4: grunnvann.no; utvikling av nettside som nasjonal informasjonsportal for grunnvann

AP5: Kart og data; forbedre data- og karttjenester som er relevant for faget


Kommende aktiviteter

Workshop 23. mars 2017 fra kl 9-13 i Norconsults lokaler i Sandvika, Vestfjordgaten 4 (info og påmelding her). Under Workshopen vil vi planlegge aktiviteter i de enkelte arbeidspakkene. Workshopen arrangeres i samarbeid med IAH-Norges seminar "Grunnvannstrykk i leire ved byggegroper" som avholdes dagen før, på samme sted.


Innmelding i NFG

Organisasjoner som ønsker å bli medlem i NFG bes ta kontakt med leder i NFG. Innmelding til arbeidspakkene og spørsmål eller innpill til NFG skjer gjennom til prosjektsekretær; Pål Gundersen.


Medlemsinstitusjonene

Norges geologiske undersøkelse, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Norsk institutt for bioøkonomi, Norges vassdrags- og energidirektorat, International association of hydrogeologists - Norge, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 

 

NGU 29. mai 2017

 

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


ORMEL-prosjektet holder seminar om grunnvann og vannpumper; Melhus 8. desember 2016
Les mer
24.11.2016

Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge. (Teknisk ukeblad)
Les mer
10.05.2016

Prosjekt Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020 er ferdigstilt; konklusjonene fra fagmiljøet er klare
Les mer
27.04.2016

NGU i media - Melhus er med i et forskingsprosjekt hvor blandt annet mengden av grunnvann skal undersøkes
Les mer
01.04.2016

ORMEL-prosjektet;
Optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i Melhus og Elverum
Les mer
07.03.2016

Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser. Kontaktpersoner for innhold.

© 2018 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no