VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER SKOLEAKTIVITETER ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen
Informer NGU om en brønn/kilde som ikke finnes i GRANADA

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 

Presseoppslag


Aktuelle nyheter


Oppsummering av det 25. NGU-seminar Urban Hydrogeologi
3. - 4. februar 2016
Les mer
11-02-2016

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
25.01.2016

Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.
Les mer
26.11.2015

Leter etter grunnvann i Melhus
Les mer
25.11.2015

Borer i Melhus, bruk av grunnvann for oppvarming og avkjøling
Les mer
24.11.2015

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen
Les mer
09.11.2015

Energibrønner langs Follobanens trasé
Les mer
06.11.2015

IAH årsmøte og workshop om hydrogeologiens framtid
Les mer
24.09.2015

Kartlegger grunnvannet i Melhus
Les mer
23.09.2015

Jakter på jordvarme i Elverum
Les mer
21.09.2015

Oppsummering av det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
24.03.2015

Velkommen til det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
19.02.2015

Nyhetsarkiv


Grunnvannsrelaterte møter:

Se oversikt

Oppsummering av det 25. NGU-seminaret URBAN HYDROGEOLOGI
3.- 4. februar 2016


Seminaret som ble organisert direkte i forkant av NGU-dagene med tema urbangeologi, samlet nesten 80 deltakere fra Europa

Les mer
11.02.2016

25. seminar om hydrogeologi og miljø
URBAN HYDROGEOLOGI
3.- 4. februar 2016


Vann har stor betydning for grunnen under oss. Setningsskader, lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer.

Les mer
25.01.2016

Energibrønner langs Follobanens trasé

Faksimile Nordstrands Blad 24.10.2015


Før Follobanens tunnelboremaskiner starter opp er det viktig for Jernbaneverket å kartlegge energibrønner langs traseen. Har du en brønn som ennå ikke er registrert?

Les mer
06.11.2015

Hydrogeologiens framtid


Syv samarbeidspartnere arrangerte dagen sammen med IAH-Norge i Vitenparken ved NMBUs campus på Ås.

Les mer
26.11.2015

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser.Kontakt for tekniske aspekter.

© 2016 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no