VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER SKOLEAKTIVITETER ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen
Informer NGU om en brønn/kilde som ikke finnes i GRANADA

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 

Skriv ut

Presseoppslag


NGU-nyheter

Oppsummering av det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
24.03.2015

Velkommen til det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
19.02.2015

Workshop og sluttkonferanse i Oslo; "Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning"
Les mer
31.01.2015

Norgesmester i grunnvannsvarme
Les mer
31.10.2014

Grenseløs kartlegging av grunnvannsforekomster
Les mer
12.09.2014

Anbefaler full kartlegging av Vågsbunnen
Les nyhet
07.08.2014

Tømmer holder Oslo flytende
Les mer
23.06.2014

Tidligere nyheter....

Grunnvannsrelaterte møter

Se oversikt


Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU. Innholdet er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi.


Grunnvann i Norge

Dette er en informasjonsportal om grunnvann, som er utviklet til hjelp for alle som vil vite mer om denne viktige vannressursen. Portalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser.

Klikk på figuren og oppdag grunnvannet!
Klikk på animasjonsfiguren og oppdag grunnvannet!
Skriv ut figuren.

24. NGU- seminar om hydrogeologi og miljø, 10.- 11. mars 2015


Det 24. Seminar om Hydrogeologi og miljø ble avholdt 10.- 11. mars 2015 på NGU i Trondheim med ca 60 deltagere under tittelen Kunsten å belyse en skjult ressurs.

Les mer
24.03.2015

Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning


Workshop og sluttkonferanse; "Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning"; Forskningsparken i Oslo 16.-17. mars 2015

Les mer

31.01.2015

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).

© 2015 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no