VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER SKOLEAKTIVITETER ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen
Informer NGU om en brønn/kilde som ikke finnes i GRANADA

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 

Presseoppslag


NGU-nyheter

IAH årsmøte og workshop om hydrogeologiens framtid
Les mer
24.09.2015

Kartlegger grunnvannet i Melhus
Les mer
23.09.2015

Jakter på jordvarme i Elverum
Les mer
21.09.2015

Invitasjon til det 25. seminar om hydrogeologi og miljø i Trondheim
3. -4. februar 2016
Les mer
10.09.2015

Oppsummering av det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
24.03.2015

Velkommen til det 24. NGU seminar om Hydrogeologi og miljø
Les mer
19.02.2015

Workshop og sluttkonferanse i Oslo; "Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning"
Les mer
31.01.2015

Tidligere nyheter....

Grunnvannsrelaterte møter

Se oversikt

25. seminar om hydrogeologi og miljø
URBAN HYDROGEOLOGI
3.- 4. februar 2016


Vann har stor betydning for grunnen under oss. Setningsskader, lekkasjer, nedbryting av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus på vann som ressurs og problem i byer.

Les mer

Hydrogeologiens framtid


Dette er et fellesarrangement mellom IAH-Norge og hydrogeologiske fagmiljøer den 17. november hos NVE i Oslo og 18. november 2015 hos NMBU på Ås

Les mer
24.09.2015

Kartlegger grunnvannet i MelhusFaksimile Trønderbladet 23.09.15

Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet 22. september med tyngdemålinger for å tolke geologien i området mellom Jaktøyen og Søberg i Melhus.

Les mer
23.09.2015


Faksimile Østlendingen, 20.09.2015


Geolog Guri Venvik Ganerød og geofysiker Bjørn Larsen fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kommet til Elverum for å lete etter jordvarme.

Les mer
21.09.2015

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).
  • Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU som er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi. Informasjonsportalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser.Kontakt for tekniske aspekter.

© 2015 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no