VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER SKOLEAKTIVITETER ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen
Informer NGU om en brønn/kilde som ikke finnes i GRANADA

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 

Skriv ut

Presseoppslag


NGU-nyheter

Grenseløs kartlegging av grunnvannsforekomster
Les mer
12.09.2014

Anbefaler full kartlegging av Vågsbunnen
Les nyhet
07.08.2014

Tømmer holder Oslo flytende
Les nyhet
23.06.2014

Oppsummering av det 23. NGU- seminaret om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014
Les nyhet
22.05.2014

Frykter at byggeboomen i Bjørvika gjør at fundamentene på gamle bygårder råtner
Les nyhet
16.05.2014

Beretninger om en varslet katastrofe?
Les nyhet
12.05.2014

Tidligere nyheter....

Grunnvannsrelaterte møter

Se oversikt


Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU. Innholdet er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi.


Grunnvann i Norge

Dette er en informasjonsportal om grunnvann, som er utviklet til hjelp for alle som vil vite mer om denne viktige vannressursen. Portalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser.

Klikk på figuren og oppdag grunnvannet!
Klikk på animasjonsfiguren og oppdag grunnvannet!
Skriv ut figuren.

Grenseløs kartlegging av grunnvannsforekomster


Foto:Kajsa Bovin

Felles svensk/norsk hydrogeologisk kartlegging over landegrensen i området Flermoen i Trysil kommune.

(12.09.2014)
Les mer

Anbefaler full kartlegging av VågsbunnenFaksimile, Bergens Tidende 07.08.2014

Hydrogeolog anbefaler kartlegging av grunnforholdene i Vågsbunnen før store byggeprosjekt planlegges.

Les nyhet
07.08.2014

Tømmer holder Oslo flytendeFaksimile, Aftenposten 23.06.2014

På 1200-tallet slet dominikanermunkene i Gamlebyen med akkurat det samme som dagens utbyggere i Bjørvika; dårlige grunnforhold. De løste problemet med tømmerstokker.

Les nyhet
23.06.2014

23. NGU- seminar om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014Foto Jan Cramer, NGU

Oppsummering av det 23. NGU- seminaret om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014

Les nyhet
22.05.2014

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).

© 2006 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no